Kontakt

Kontaktné informácie

AkoSoPsom.sk
Bratislava,
Slovenská republika

Bc. Viktória Obetková
Telefónne číslo: +421 908 429 647
E-mail: akosopsom@gmail.com