Classy Party vznikla v roku 2018 ako oslava 10. narodenín borderskej kólie menom Classy. Classy sa vo svojej aktívnej časti života venovala vrcholovo rôznym psím športom a na počesť jej súťažnej kariéry je táto akcia poňatá ako súťaž v psích aktivitách. Cieľom akcie je podporiť ľudí, aby sa viac venovali svojim štvornohými miláčikom. Prehlbovali medzi sebou vzájomné puto a naučili sa im viac rozumieť.

Súťaženie v nás ľuďoch však vyvoláva určité napätie a rivalitu, načo bohužiaľ, doplácajú znovu psí parťáci. Preto sme sa rozhodli, že táto súťaž bude pripravená ako jedna veselá párty, aby sme si navodili atmosféru oslavy. Oslavy spolupráce, pretože oslavovať treba 🙂 a chceme si takto každoročne pripomínať to zvláštne puto, ktoré s nami psy vytvárajú 🙂

MIESTO KONANIA

 • RSDC kynologická hala, areál BETA-CAR, Drevárska 23, Pezinok, Slovensko
 • GPS 48°16’40″N, 17°16’11″E (48.277998, 17.270119)

SÚŤAŽE

 • DOGDANCING – bližšie info a pravidlá TU
 • TRIKY – bližšie info a pravidlá TU
 • AGILITY – bližšie info a pravidlá TU
 • SÚŤAŽ KRÁSY – bližšie info a pravidlá TU

Vyhodnotené budú prvé tri miesta v každej kategórii a budú ocenené krásnymi pohármi/kokardami a vecnými cenami.

PRIHLASOVANIE

PLATBA

 • vopred na účet
 • prihláška bude plne akceptovaná až po uhradení štartovného poplatku na bankový účet
 • uzávierka do 24.3.2019, po tomto dátume sa každý štartovný poplatok navyšuje o 5 eur!platba na mieste je možná len po dohode s organizátorom
 • po uhradení štartovného poplatku si organizátor vyhradzuje právo na nevrátenie poplatku v prípade zrušenia alebo neúčasti tímu (tím za seba môže nájsť náhradníka)
 • v prípade zrušenia akcie budú uhradené platby vrátené

BANKOVÉ SPOJENIE

 • IBAN SK62 0900 0000 0051 4225 7947
 • BIC SWIFT kód GIBASKBX
 • do poznámky uveďte meno a priezvisko

PROGRAM

 • bude zverejnený po ukončení uzávierky

SPONZORI

> ak máš záujem o spoluprácu vo forme sponzoringu, veľmi radi ťa uvítame. Napíš nám na info@akosopsom.sk

PODMIENKY

 • platné očkovanie proti besnote
 • čistá obuv do haly

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • venčenie bude umožnené v okolí haly pri dodržaní pokynov organizátora,
 • za škody spôsobené psom zodpovedá psovod,
 • organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Na akcii nebude tolerované:

 • nešportovné správanie,
 • použitie ostnatého, sťahovacieho a elektrického obojku,
 • hrubé zaobchádzanie so psom,
 • nerešpektovanie potrieb psa,
 • neslušné a vulgárne vyjadrovanie sa,
 • nesplnenie veterinárnych podmienok,
 • nerešpektovanie pravidiel haly RSDC,
 • agresívny pes alebo pes, ktorý ohrozuje úačastníkov akcie,
 • háravé feny (len po dohode s organizátorom),
 • kojacie feny alebo feny vo vysokom štádiu gravidity,
 • poškodenie majetku.

! organizačný tím a rozhodcovia si vyhradzujú právo na zmenu pravidieľ, právo na vylúčenie z miesta konania akcie tím (pes + psovod), ktorý porušuje všeobecné ustanovenia, bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade poškodenia majetku je páchateľ (majiteľ psa, ktorého pes vzniknutú škodu zapríčinil)  povinný uhradiť náklady v plnej výške za vzniknuté škody vo finančnej podobe !

TEŠÍME SA NA VÁS!

SPONZORI